ทรู ร่วมกับ สวทศ. ประกาศผลผู้ชนะโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 20 

ทรู ร่วมกับ สวทศ. ประกาศผลผู้ชนะโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 20
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2558
จากผลงาน 204 โครงงานของ 137 โรงเรียน 53 จังหวัดทั่วประเทศ


กรุงเทพฯ 17 สิงหาคม 2558 – นางผานิตย์ มีสุนทร (ยืนกลาง) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีประกาศผลผู้ชนะโครงการ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 20 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต” ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ยืนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) โดย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ (ยืนที่ 4 จากขวา) นายกสมาคมฯ ซึ่งปีนี้ มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 204 โครงงาน จาก 137 โรงเรียนใน 53 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้คัดเลือกโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 14 ทีม เพื่อเข้ามานำเสนอผลงานด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อตัดสินหาทีมชนะเลิศ โดยทีมที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเงินสนับสนุนทำโครงงาน และจะได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ได้แก่   

  1.   โครงงานการทดลองประสิทธิภาพบล็อกปูพื้นจากขี้เลื่อยและน้ำยางพารา ประเภททดลอง จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง
  2.   โครงงานเร่งรากข้าวกล้องเก่าด้วยเหง้าขิงแก่ ประเภททดลอง จากโรงเรียนบ้านสวาย จ.สุรินทร์
     


ทั้งนี้ กลุ่มทรู ร่วมกับสวทศ. จัดโครงการประกวด “นักวิทย์น้อยทรู” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยระดับประถมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถนำวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยเปิดรับโครงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 จากโรงเรียนรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง และโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โดยนำเสนอวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการประกวดนักวิทย์น้อยทรู กรุณาติดต่อ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู
โทร.  0-2699-6279 โทรสาร  0-2699-4910

 


      
Live Chat X