นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ 

นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ

 

กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2558 – นางจำนรรค์ ศิริตัน (กลาง) นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบกำลังใจให้สมาคมฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน  รวมถึงประสานความร่วมมือระหว่าง 2 สมาคมฯ ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของภาครัฐ  เพื่อร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าเทียบนานาประเทศทั่วโลก ในฐานะ 2 สมาคมฯ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีสมาชิกเป็นจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจดิจิตอล โดยมี รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี (ที่ 3 จากขวา) ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ (ที่ 2 จากขวา) และ นายวัชระ แวววุฒินันท์ (ขวาสุด) อุปนายกสมาพันธ์ฯ  ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารทรู ทาวเวอร์  เมื่อเร็วๆ นี้

 


      
Live Chat X