ช่องทรูปลูกปัญญาภูมิใจเสนอ รายการ บ้าน วัด วัง เมือง ส่งเสริมสถาปัตยกรรมงานศิลป์ถิ่นแดนไทย 

ช่อง ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาระครบรอบ 72 ปี
ภูมิใจเสนอ รายการ บ้าน วัด วัง เมือง ส่งเสริมสถาปัตยกรรมงานศิลป์ถิ่นแดนไทย
ผ่านไลฟ์สไตล์คนเมือง ออกอากาศ กรกฎาคมนี้


 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาศิลปากร ช่องทรูปลูกปัญญา สื่อเพื่อสังคม จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอ รายการ บ้าน วัด วัง เมือง เพื่อร่วมสนับสนุน และสร้างจิตสำนึกรักในสถาปัตยกรรมไทยให้กับเยาวชนและคนไทย

โดยช่องทรูปลูกปัญญา สื่อเพื่อสังคม ภูมิใจเป็นช่องทางในการนำเสนอ รายการ บ้าน วัด วัง เมือง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและผู้สนใจตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของสถาปัตยกรรมไทย หนึ่งในศาสตร์งานศิลป์อันวิจิตรงดงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ ที่มีเอกลักษณ์ความงดงามแตกต่างกันออกไป โดยจะนำเสนอเรื่องราว ความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์และงานศิลปะ ตลอดจนเอกลักษณ์ของ เรือนไทย วัดวาอารามไทยที่มาจากฝีมืองานช่างหลวงในอดีต ระบบวิธีคิดอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทยในการวางผังเมือง และ สถาปัตยกรรมไทยที่มีความน่าสนใจอีกมากมาย โดยนำเสนอสาระความรู้ผ่านไลฟ์สไตล์คนเมือง ออกอากาศทางช่อง ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 6  PSI 188 และ DTV ช่อง 315 ทุกวันเสาร์ เวลา 17.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 21.30 น.

 


      
Live Chat X