ทรูรับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข องค์กรให้การสนับสนุนทีมแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาล 

ทรู รับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข
องค์กรให้การสนับสนุนทีมแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาล

 

กรุงเทพฯ 15 กรกฎาคม 2558 – ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณแก่ กลุ่มทรู โดยมี นายมนตรี มนตรีมณี (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัททรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเทศไทยเพื่อเนปาล โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (Thailand for Nepal by CP Group) โดยกลุ่มทรู ได้มอบซิมทรูมูฟ เอช ให้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศแก่ทีมแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในประเทศเนปาลและติดต่อกลับประเทศไทย โดยไม่คิดค่าบริการโทรออก รับสาย ส่งข้อความ และรับข้อความ รวมถึงการใช้งานดาต้า โรมมิ่ง ซึ่งการมอบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ จัดขึ้นในการประชุมโครงการ “ความช่วยเหลือจากสาธารณสุขไทย สู่ผู้ประสบภัยเนปาล” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ยังให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ แก่ผู้ประสบภัยในเนปาล ได้แก่

  • เปิดให้ชาวไทยผู้ประสบภัยในเนปาล สามารถติดต่อสื่อสารกลับบ้านที่ประเทศไทยได้ฟรีผ่านทรูมูฟ เอช โดยไม่คิดค่าบริการโทรออก รับสาย ส่งข้อความ และรับข้อความ รวมถึงดาต้าสำหรับการใช้งานโรมมิ่งในประเทศเนปาล
  • ทรูมูฟ เอช เปิดระบบให้ผู้ใช้บริการร่วมบริจาคผ่าน SMS โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท หรือพิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท และส่งไปที่หมายเลข 91222 ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. – 15 พ.ค. 2558 ซึ่งได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท โดยมอบผ่านรัฐบาล 2,000,000 บาท และมอบผ่านสภากาชาดไทย 1,300,000 บาท
  • กลุ่มทรู ทั้งทรูวิชั่นส์  TNN 24  และ True4U ร่วมเป็นสื่อกลางและเป็นช่องทางให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ในการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคโดยตรงไปยังหน่วยงาน เช่น สภากาชาดไทย มูลนิธิไทยพึ่งไทยที่ร่วมกับคณะสงฆ์ไทยในเนปาล ยูนิเซฟ สถานทูตไทยประจำกรุงกาฐมาณฑุ
  • ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มทรู  ร่วมใจบรรจุของใช้ที่จำเป็นลงถุงยังชีพ ประกอบด้วย อาหารธัญพืช เต็นท์ ถุงนอน ผ้าห่ม ผ้าใบ และของใช้อื่นๆ เพื่อนำไปสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล

 


      
Live Chat X