กลุ่มทรู มอบเงิน 5,000,000 บาท แก่กองทัพบก สนับสนุนการจัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์ 

กลุ่มทรู มอบเงิน 5,000,000 บาท แก่กองทัพบก
สนับสนุนการจัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์

 

กรุงเทพฯ 9 กรกฎาคม 2558 – กองทัพบก โดย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท จาก กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการจัดสร้าง "อุทยานราชภักดิ์" อุทยานแห่งประวัติศาสตร์ที่กองทัพบกสร้างขึ้น ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ของชาติไทย

 


      
Live Chat X