คุณศุภชัย ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คุณศุภชัย ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

กรุงเทพฯ 30 มิถุนายน 2558 – ขอแสดงความยินดีกับนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดที่ 12 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


      
Live Chat X