สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ แจกันดอกไม้เยี่ยม เพื่อเป็นกำลังใจแก่คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าฯ แจกันดอกไม้เยี่ยม

เพื่อเป็นกำลังใจแก่คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์

 

กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2558 – ครอบครัวเจียรวนนท์ รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต รองราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานแจกันดอกไม้เยี่ยม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ณ หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนนบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้

 


      
Live Chat X