ทรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก 

ทรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลออทิสติก

 

กรุงเทพฯ 23 มิถุนายน 2558 – เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา(ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) จัดโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก หนึ่งในผลงานนวัตกรรมของกลุ่มทรู ให้แก่ผู้ปกครอง ครู อาสาสมัคร และตัวแทนจำนวน 200 คนจากศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกกว่า 49 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่กลุ่มทรู ได้มอบทรูสมาร์ท แท็บเล็ต จำนวน 2,000 เครื่องพร้อมติดตั้งแอพพลิเคชั่น ออทิสติก จากโครงการทำดีให้พ่อดู ปีที่ 9 ตอน “ปั่นเพื่อให้” ให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติก สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ สามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนในสังคม โดยงานนี้มีเจ้าหน้าที่จากทรู อินโนเวชั่น มาให้ความรู้ พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก ให้แก่ผู้เข้าอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี

 


      
Live Chat X