กลุ่มทรู ผนึกกรมอุทยานฯ เปิดโครงการ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 

กลุ่มทรู ผนึกกรมอุทยานฯ เปิดโครงการ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558
เวทีประกวดภาพถ่าย ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
และสิทธิ์ท่องเที่ยว พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ ฟรี!
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2558


 

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี 16 มิถุนายน 2558 – กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเวทีประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศฟรี  เพื่อสานต่อความตั้งใจร่วมปลูกจิตสำนึกดูแลผืนป่า รักษาธรรมชาติ ประกาศเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย สะท้อนความงดงามของสัตว์ป่าและป่าไม้  พร้อมส่งภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือสแกนจากแผ่นฟิล์ม เข้าร่วมประกวดได้ที่ www.trueplookpanya.com/truephotocontest หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2558 

นายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะช่วยปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติผ่านภาพถ่ายอันสวยงาม ที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนและต้องการอนุรักษ์ให้ถึงรุ่นลูกหลานต่อไปได้สัมผัส จึงผนึกกำลังกันจัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” อย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 21 ซึ่งจะตอบโจทย์ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงควบคุม ป้องกันการบุกรุก ฟื้นฟูป่าที่อนุรักษ์เดิมและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันทั้งป่าไม้ และสัตว์ป่าของไทยกำลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามต่อเนื่อง และสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หรือมีปริมาณลดลงอย่างน่าใจหาย ซึ่งป่าไม้ก็เป็นบ้านของสัตว์ป่า จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องมาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ให้ชุมชนและเยาวชนรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายของชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวของประชาชน”

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู ในฐานะองค์กรภาคเอกชนในสังคม ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในประเทศ ให้คนไทยมีความสุข และมีโอกาสชื่นชมกับความสมบูรณ์งดงามของธรรมชาติ สัตว์ป่า และป่าไม้ ผ่านภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ที่จะสื่อให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกรัก หวงแหน และอยากมีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติที่งดงามเหล่านี้ไว้ โดยโครงการนี้นอกจากจะจัดประกวดภาพถ่ายแล้ว ยังจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับเทคนิคและจรรยาบรรณในการถ่ายภาพที่จะต้องไม่ทำลาย หรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า และป่าไม้ อันจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้เกิดช่างภาพซึ่งมีจิตสำนึกที่ดีในสังคมไทยด้วย และในปีนี้ กลุ่มทรู และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เลือกเปิดโครงการในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อันเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกที่มีเนื้อที่ 343,750 ไร่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสป่าขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 5 ประเภท คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก นก สัตว์น้ำ ซึ่งรวมถึง “วัวแดง” ที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจะสูญพันธุ์ไปจากป่าแห่งนี้แล้ว แต่โชคดี ที่ได้รับการเพาะเลี้ยงและมีการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว”

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 แบ่งการประกวดเป็น  2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังนี้

 1. ระดับบุคคลทั่วไป สามารถส่งภาพได้ 2 ประเภทๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ
  1.1   ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ
           -   ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า
           -   ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา
           -   ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง งู เต่า ผีเสื้อ ปลา
  1.2   ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
           -   ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
               และความงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดงดิบ
           -   ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมเฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียด
               ความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้
 2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถส่งภาพได้ 2 ประเภท คือ
  2.1   ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)
  2.2   ภาพประเภทป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายจะได้รับรางวัล ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 ระดับบุคคลทั่วไป – ทั้งประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล และประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัลจากกลุ่มทรู 30,000 บาท
   
 • รางวัลที่ 1 ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา – ทั้งประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล) จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู พร้อมเงินรางวัลจากกลุ่มทรู 10,000 บาท
   
 • รางวัลยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป - ประเภทสัตว์ป่า (นำภาพที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของทั้ง 3 ประเภทย่อยมาพิจารณาเป็นภาพยอดเยี่ยม) จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจากกลุ่มทรู เพิ่มอีก 20,000 บาท (รวมเป็น  50,000 บาท)
   
 • รางวัลยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป - ประเภทป่าไม้ (นำภาพที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของทั้ง 3 ประเภทย่อยมาพิจารณาเป็นภาพยอดเยี่ยม) จะได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลจากกลุ่มทรู เพิ่มอีก 20,000 บาท (รวมเป็น  50,000 บาท)   

สำหรับผู้ชนะรางวัลการถ่ายภาพยอดเยี่ยมและรางวัลที่ 1 ทั้งในระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ยังจะได้รับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยฟรีค่าธรรมเนียมและห้องพักทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ ที่เปิดโอกาสให้เข้าไปสัมผัสกับความงดงามและคุณค่าของผืนป่าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด และสามารถส่งต่อความประทับใจผ่านภาพถ่ายไปสู่สาธารณชน ก่อให้เกิดความรักและหวงแหน  ต้องการที่จะปกป้องและอนุรักษ์ธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือสแกนจากแผ่นฟิล์ม ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ก.ย. 2558 ได้ที่ www.trueplookpanya.com/truephotocontest หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.086-515-2376 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2
 

 


      
Live Chat X