CEO ทรู รับรางวัลสุดยอดผู้นำ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระดับเอเชีย แปซิฟิค 

CEO ทรู รับรางวัลสุดยอดผู้นำธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระดับเอเชีย แปซิฟิค
2015 Frost & Sullivan Asia Pacific Telecom CEO of the Year
ในงานประกาศผล “The Asia Pacific ICT Awards” ณ สิงคโปร์

 

กรุงเทพฯ 18 มิถุนายน 2558 – ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เอเชีย แปซิฟิค โดย มิสเตอร์มาโนจ เมนอน กรรมการผู้จัดการ มอบรางวัลอันทรงเกียรติ 2015 Frost & Sullivan Asia Pacific Telecom CEO of the Year ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุด (Best of the Best) ในงานประกาศผล “The Asia Pacific ICT Awards” ให้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้นำตัวอย่างที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ซึ่งคัดเลือกและตัดสินโดยผู้บริหารระดับสูงในแวดวงสื่อสารโทรคมนาคมในเอเชีย แปซิฟิค และเหล่านักวิเคราะห์จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน โดยรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สร้างผลงานที่โดดเด่น และสามารถบริหารจัดการธุรกิจไอซีทีได้อย่างประสบความสำเร็จ จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรม The Westin ประเทศสิงคโปร์  เมื่อเร็วๆ นี้
 

  


มิสเตอร์มาโนจ เมนอน กรรมการผู้จัดการ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “The Asia Pacific ICT Awards” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จะมอบให้องค์กรหรือบุคคลที่เหมาะสมที่สุดตามสาขานั้นๆ และในปีนี้ เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล 2015 Frost & Sullivan Asia Pacific Telecom CEO of the Year เนื่องจากเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้กลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ อันผสานไปด้วย โมบายล์ บรอดแบนด์ เพย์ทีวี ซึ่งเป็นกระแสหลักของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม มาให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มทรูได้อย่างราบรื่น ทั้งในด้านความบันเทิงและเติมเต็มไลฟ์สไตล์การสื่อสาร อีกทั้งยังสามารถนำเสนอคอนเทนต์ทั้งจากในและต่างประเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยได้เป็นอย่างดี
 

 


      
Live Chat X