กลุ่มทรู สนับสนุน ปปช. จัดกิจกรรมช่อสะอาด ปีที่ 5 พร้อมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต 

กลุ่มทรู สนับสนุน ปปช. จัดกิจกรรมช่อสะอาด ปีที่ 5
พร้อมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อหยุดการโกง

 

กรุงเทพฯ 16 มิถุนายน 2558 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  (แถวยืน ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ด้วยความสนับสนุนของ กลุ่มทรู โดย ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวยืน ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร แถลงข่าวการประกวดรางวัลช่อสะอาด ปีที่ 5 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องด้วยดี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ด้านรายการทีวี ด้านโฆษณา ด้านข่าว และในปีนี้ยังเพิ่มความพิเศษด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถเสนอชื่อรายการหรือสื่อสร้างสรรค์เข้าประกวดได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ปปช. ยังได้จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชั่น ภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริตหรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับ คือ 1.ระดับมัธยมศึกษา 2.ระดับอุดมศึกษา และ 3.ระดับบุคคลทั่วไป
 


ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้ร่วมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สื่อต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งยังประมวลภาพการมอบรางวัล ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ กว่า 27 ช่อง และช่องดิจิตอลทีวีของกลุ่มทรู ได้แก่ TRUE4U และ TNN24 ตลอดจนนำศิลปินทรูเอเอฟ ได้แก่ หงส์หยก เหินฟ้า ตอง AF10 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีของการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 


      
Live Chat X