นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ คว้ารางวัล “ภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดผู้เข้าชมสูงสุดทาง YouTube ของ ทรูมูฟ เอช” 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
คว้ารางวัล “ภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดผู้เข้าชมสูงสุดทาง YouTube ของ ทรูมูฟ เอช
โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2014

ประเภท Viral VDO หัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด

 

กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2558 – กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารเพี่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา มอบทุนการศึกษาจาก ทรูมูฟ เอช จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ ทีมสุกัญจน์พุทธ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง ผู้ได้รับรางวัล “ภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดผู้เข้าชมสูงสุดทาง YouTube ของทรูมูฟ เอช” โดยได้รับเกียรติจาก นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ (ขวาสุด) ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลพิเศษที่กลุ่มทรู จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกใน โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Awards 2014 ประเภท Viral VDO หัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” ซึ่งทีมดังกล่าว เป็นหนึ่งใน 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบโครงการประกวด และมียอดผู้เข้าชม ยอดแชร์ และยอดไลค์สูงสุดใน www.youtube.com/truemoveh ถึง 44,699 คะแนน ตั้งแต่ 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2558

True Young Producer Award เป็นโครงการที่กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีแห่งโอกาสให้นิสิต – นักศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้จัดการแข่งขันในประเภท Viral VDO ความยาวไม่เกิน 2 นาที ในหัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” ซึ่งสานต่อจากปี 2556 ที่กลุ่มทรู ได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุด “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” โดยมีนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 683 ผลงาน จาก 53 สถาบันทั่วประเทศ และได้คัดเลือก 10 ทีมเข้ารอบสุดท้าย นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และได้ประกาศผลการตัดสินเมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และโอกาสดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

 


      
Live Chat X