เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 12 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 12
เชิญชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด 3 วันเต็ม 28 - 30 พ.ค. นี้
ทางช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ช่อง 333 และ 119 และช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ช่อง 9

 

กรุงเทพฯ 20 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระพรหมบัณฑิต (กลาง) อธิการบดีและประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ กรมประชาสัมพันธ์ โดยนายอภินันท์ จันทรังษี (ซ้าย) อธิบดี พร้อมเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน วิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 12  เรื่องพระพุทธศาสนากับวิกฤตการณ์ของโลก ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 โดยทรูวิชั่นส์ จะเปิดช่องรายการเฉพาะกิจ ถ่ายทอดสดพิธีตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2558 ทางช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ช่อง 333 และ 119 และช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ช่อง 9 ตามรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 28 - 29 พ.ค. จะถ่ายทอดสดพิธีเปิดประชุมและการประชุม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • วันที่ 30 พ.ค. จะถ่ายทอดสดการประชุมจากศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
    รวมทั้งถ่ายทอดสดพิธีธรรมยาตราและเวียนเทียน จากพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยตลอดทั้ง 3 วัน จะดำเนินการส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดงานไปยังพื้นที่สำคัญของอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่มาจากทั่วโลก ได้รับชมและฟังการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน และกลุ่มทรู ยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมในโอกาสที่สำคัญยิ่งครั้งนี้ ผ่านช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์กว่า 20 ช่อง และยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 10.00 – 10.20 น. ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทรูวิชั่นส์อีกด้วย

 


      
Live Chat X