ทรู ส่งมอบทรู สมาร์ท แท็บเล็ต 2,000 เครื่องแก่มูลนิธิออทิสติกไทย 

ทรู ส่งมอบ ทรู สมาร์ท แท็บเล็ต 2,000 เครื่องแก่มูลนิธิออทิสติกไทย
งานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2558

 

  

กรุงเทพฯ  3 เมษายน 2558 – เนื่องในงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2558  นางนภา เศรษฐกร (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับมอบทรูสมาร์ท แท็บเล็ต จำนวน 2,000 เครื่องที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น ออทิสติก หนึ่งในผลงานนวัตกรรมของกลุ่มทรู พร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต จากกลุ่มทรู โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งนำไปมอบต่อให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานมูลนิธิฯ และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกตามศูนย์บริการฝึกอบรมบุคคลออทิสติกกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งการส่งมอบแท็บเล็ต ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้สานต่อโครงการทำดีให้พ่อดู ปีที่ 9 ตอน “ปั่นเพื่อให้” เชิญชวนนักปั่นจักรยานผู้สนใจร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  โดยวางเป้าหมายที่จะมอบแท็บเล็ต เท่ากับจำนวนนักปั่น 2,000 คนที่มาร่วมโครงการ สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่ต้องการ “Creating a Better Life for the Disabled” ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ สามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนในสังคม

ในภาพ จากซ้ายไปขวา

1.    ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2.    ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
3.    นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
4.    นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
5.    นางยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6.    นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
7.    นายพโยม ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 


      
Live Chat X