ทรูปลูกปัญญา เปิดรับสมัครโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการประจำปี 2558 

ทรูปลูกปัญญา เปิดรับสมัครโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการประจำปี 2558
คัดเลือก 500 โรงเรียน รับชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
สมัครผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com ภายใน 31 พ.ค. นี้

 

กรุงเทพฯ 9 เมษายน 2558 - กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา เดินหน้ามอบโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโครงการ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ” โดยในปี 2558 จะเปิดรับสมัครโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก 500 แห่ง ศึกษารายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com ตั้งแต่วันนี้- 31 พ.ค. 2558

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ซึ่งประกอบด้วย

  • ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์ เครื่องรับโทรทัศน์สี LCD32  นิ้ว และตู้เก็บอุปกรณ์  พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้กว่า 50 ช่อง
     
  • สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน (DVD Digital Content) ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระวิชา ประกอบด้วย ภาษาจีน  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สังคม พุทธศาสนา (คุณธรรม-จริยธรรม) สำหรับชั้น อ.1 – ม.3

โรงเรียนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม โทร 0-2699-6243 และ 0-2699-6254 หรือทรูปลูกปัญญา Care Center โทร. 0-2725-2955 ผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ เอช กด*9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  

โครงการ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงแหล่งสาระความรู้จากทั่วโลกผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจรของกลุ่มทรู ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการจำนวน 5,500 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

 


      
Live Chat X