ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มอบโล่ขอบคุณกลุ่มทรู 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มอบโล่ขอบคุณ กลุ่มทรู
สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ ร่วมบริจาคอวัยวะอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้โครงการ “Let Them See Love

 

กรุงเทพฯ 2 เมษายน 2558 – ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา(ซ้าย) ประธานกรรมการอำนวยการ มอบโล่ขอบคุณ กลุ่มทรู โดยนางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนองค์กรรับมอบ ในฐานะที่กลุ่มทรูเป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะด้วยดีมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2550 ในโครงการ “Let Them See Love” เนื่องใน “วันศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย” ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


      
Live Chat X