กลุ่มทรู รับพระราชทานเข็ม ผู้สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ 

กลุ่มทรู รับพระราชทานเข็มผู้สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์

 

กรุงเทพฯ 26 มีนาคม 2558 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนในปีที่ผ่านมา ศิลปิน 1 ใน 20 ของทรู เอเอฟ 10 เบนซ์-กิตติกรณ์ ศิลปดนตรี ได้แต่งเพลง "ด้วยสองมือของเรา" ขึ้นมาพิเศษ ขับร้องโดยศิลปินทรู เอเอฟ 10 เพื่อมอบให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในงาน “เทิดด้วยทำ” อีกด้วย ทั้งนี้สามารถรับฟังบทเพลงได้ทาง http://youto.be/LFVlsdyYVJw

 


      
Live Chat X