กลุ่มทรูร่วมประกาศเจตนารมณ์ตั้งปณิธานทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 

กลุ่มทรู ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตั้งปณิธานทำความดี

ถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการ ปณิธานความดี ปีมหามงคล

 

กรุงเทพฯ 3 มีนาคม 2558 – เนื่องในช่วงเวลาระหว่าง ปี 2558-2560 มีวาระอันเป็นมงคลฤกษ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกัน 3 ปี ภาครัฐ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัด “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล” เชิญชวนองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และพสกนิกรชาวไทย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการตั้งปณิธานทำความดี ถวายเป็น “ของขวัญ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งกลุ่มทรู เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยพร้อมให้ความร่วมมือในการรณรงค์ให้เกิดการตั้งปณิธานทำความดี และปฏิบัติตนตามปณิธานความดีนั้นๆ  ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของกลุ่มทรู

ในภาพ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (กลาง) นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของกลุ่มทรู ในพิธีเปิด “โครงการปณิธานความดี  ปีมหามงคล” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดยนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ และ ดร.กันทิมา  กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ ในฐานะหนึ่งในภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นำโดยโครงการทำดีให้พ่อดู เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกิจกรรมทำความดี ตามหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ที่ปวงประชาสามารถน้อมนำมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้, โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม รายการธรรมะรูปแบบเรียลลิตี้ ถ่ายทอดสดเรื่องราวชีวิตจริงของเหล่าสามเณร ปลูกปัญญาธรรมทาง  ทรูวิชั่นส์, โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา มอบ “ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและบุคคลออทิสติก ทั้งด้านการสร้างอาชีพและรายได้ การพัฒนาบริการ รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อผู้พิการ เป็นต้น โดยมีศิลปิน ไบรท์ เอเอฟ 9 (ที่ 2 จากซ้าย) และเอม เอเอฟ 11 (ขวาสุด) ร่วมงานอีกด้วย
 

 


      
Live Chat X