ทรู สนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท ซื้อโคนมพันธุ์ดี 18 ตัว ในโครงการ “ส่งมอบโคนมพันธุ์ดี สานต่ออาชีพที่พ่อให้” 

ทรู สนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท ซื้อโคนมพันธุ์ดี 18 ตัว
ในโครงการ “ส่งมอบโคนมพันธุ์ดี สานต่ออาชีพที่พ่อให้” จ.สุโขทัย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา

 

กรุงเทพฯ 3 มีนาคม 2558 – เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา กลุ่มทรู โดยดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารโคนม จำนวน 18 ตัว จากการบริจาคเงิน 1ล้านบาท ให้โครงการ “ส่งมอบโคนมพันธุ์ดี สานต่ออาชีพที่พ่อให้” เพื่อพระราชทานให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตจ.สุโขทัย ในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2558 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
 

 


      
Live Chat X