13 โรงเรียนทรูปลูกปัญญา โชว์ศักยภาพร่วมชิงชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

13 โรงเรียนทรูปลูกปัญญา
โชว์ศักยภาพร่วมชิงชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"

 

กรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ์ 2558 – กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาทั้ง 13 แห่ง ที่เข้าร่วมชิงชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งในโอกาสนี้ กลุ่มทรู ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้วยแนวคิดห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 พร้อมสาธิตชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียครบวงจร เพื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจ เข้าใจ สนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น ตลอดจนสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง

สรุปผลการแข่งขันในรายการต่างๆ ของโรงเรียนทรูปลูกปัญญา มีดังนี้

 1.  โรงเรียนบ้านหลวง จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัล
  - เหรียญทอง รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับประถมศึกษา
   
 2. โรงเรียนบ้านดอยคำ จ.ลำพูน ได้รับรางวัล
  - เหรียญทอง อันดับที่ 4 การประกวดการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6
  - เหรียญทอง อันดับที่ 12 การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.1-3
  - เหรียญทอง อันดับที่ 10 การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.4-6
   
 3. โรงเรียนบ้านแม่คำ จ.เชียงราย ได้รับรางวัล
  - เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-3 
  - เหรียญทอง อันดับที่ 9 การประกวดสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
  - เหรียญทอง อันดับที่ 5 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3
   
 4. โรงเรียนคุระบุรี จ.พังงา ได้รับรางวัล
  - เหรียญทอง อันดับที่ 4 การประกวดการสร้าง Webpage ประเภท Web editor ป.4-6
  - เหรียญทอง อันดับที่ 7 การประกวดสวดมนต์แปลไทย  ป.1- ม.3
   
 5. โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ จ.จันทบุรี ได้รับรางวัล
  - เหรียญทอง อันดับที่ 4 การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางด้านสติปัญญา ม.1-ม.3
   
 6. โรงเรียนวัดเทพชุมนุม จ.สงขลา ได้รับรางวัล
  - เหรียญทอง อันดับที่ 3 การประกวดโครงงานวิทย์ “ต้นอ่อนทานตะวัน”
   
 7. โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ  ได้รับรางวัล
  - เหรียญทอง อันดับที่ 4 การประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6
  - เหรียญทอง อันดับที่ 4 การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษระดับ ป.1-4
   
 8. โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ จ.นครสวรรค์ ได้รับรางวัล
  - เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
   
 9. โรงเรียนบ้านโคกไพล จ.สระแก้ว ได้รับรางวัล
  - เหรียญทอง อันดับที่ 4 การประกวดแข่งขันผูกเงื่อนทรงตัวและโยนลูกบอล 
   
 10. โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง จ.สงขลา ได้รับรางวัล
  - เหรียญทอง อันดับที่ 4 การประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.1-3
   
 11. โรงเรียนบ้านบางแฟบ จ.สงขลา ได้รับรางวัล
  - เหรียญเงิน อันดับที่ 6 การประกวดกิจกรรมสภานักเรียน ชั้น ป.1-6
  - เหรียญเงิน อันดับที่ 9 การประกวดกิจกรรมวาดรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (นักเรียนพิเศษเรียนร่วม)
   
 12. โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 1 (ท่าตอน) จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัล
  - เหรียญเงิน อันดับที่ 8 การประกวดร้องเพลงวงดนตรี ระดับ ม.1-3
   
 13. โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จ.ชุมพร ได้รับรางวัล
  - เหรียญเงิน อันดับที่ 12 การประกวดแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3

 


      
Live Chat X