ทรู ร่วมกับคุรุสภา เปิดตัว แอพพลิเคชั่น “PuenKru” 

ทรู ร่วมกับคุรุสภา เปิดตัว แอพพลิเคชั่น “PuenKru” – เพื่อนครู

คอมมิวนิตีออนไลน์เพื่อครู และเครือข่ายความรู้จากคุรุสภา

 

กรุงเทพฯ 20 มกราคม 2558 – กลุ่มทรู ตอกย้ำการให้ความสำคัญด้านการศึกษา ด้วยการนำเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการเรียน การสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร นิสิต นักศึกษา และเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2558 คุรุสภา โดย ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการ (ที่ 4 จากซ้าย) จึงร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา (ที่ 4 จากขวา) เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “PuenKru” (เพื่อนครู) สื่อสังคมออนไลน์ระดับประเทศ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกของคุรุสภา รวมถึงผู้มีใบประกอบวิชาชีพ พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ไปยังสมาชิกในกลุ่มการศึกษาด้วยกัน ให้สามารถสนทนากันภายในกลุ่ม พร้อมเป็นแหล่งความรู้และช่องทางรับข่าวสารด้านต่างๆ จากคุรุสภา อาทิ การประกาศกิจกรรม การแจ้งสอบวิทยฐานะ การเลื่อนตำแหน่ง การแนะนำเทคนิคการเรียนการสอน ทั้งยังสามารถ แชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ประทับใจ และรับชมรายการทีวี หรือเพลงที่ชื่นชอบได้อีกด้วย พร้อมกันนี้ กลุ่มทรู ยังได้มอบสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้โครงการเพื่อ(น)ครู ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับครูและบุคลากรในแวดวงการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ
 

 

 

“PuenKru” (เพื่อนครู)


      
Live Chat X