ทรูร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” 

ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10 สนับสนุนเยาวชนไทยเตรียมพร้อมสู่วิชาชีพ

 

กรุงเทพฯ 23 ธันวาคม 2557 - สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยนายเทพชัย หย่อง(แถวยืนที่ 7 จากซ้าย) นายกสมาคม ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา(แถวยืนที่ 8 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง(แถวยืนที่ 10 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะการตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 60 เรื่อง ซึ่งปีนี้ผลงานที่ได้รางวัลดีเด่น ได้แก่ รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เรื่อง "เมืองเก่าอู่ข้าว...แต่ไร้น้ำ" จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 25,000 บาท สำหรับประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง และคลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น

“สายฟ้าน้อย” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” เพื่อเรียนรู้เทคนิคงานข่าวด้านวิทยุ และโทรทัศน์ พร้อมเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขัน และทดสอบความสามารถด้านการผลิตผลงานสารคดี เชิงข่าว ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ ในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย”  ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 


      
Live Chat X