นักศึกษาเอแบคชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2014 

นักศึกษาเอแบค ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

True Young Producer Award 2014 ประเภท Viral VDO หัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด

คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษา และบินดูงานที่ญี่ปุ่น

 

กรุงเทพฯ 18 ธันวาคม 2557 – กลุ่มทรูโดย ดร.กันทิมา  กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กร และนายธีรศักดิ์  อรุณเริ่มวัฒนะ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารเพี่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณาและสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดยนายปารเมศร์ รัชโชยบุญ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกิตติมศักดิ์ และนายวิทวัส  ชัยปาณี (ที่ 3 จากซ้าย) นายกกิตติมศักดิ์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเสฎฐกฤษฎิ์  สัจจะวัชรพงศ์ (กลาง) จากทีม ซี ลอง ปั๊ก นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Awards 2014 ประเภท Viral VDO หัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และโอกาสดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผลงานดังกล่าว ยังได้รับรางวัล Popular Vote จากสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานอีกด้วย
 


True Young Producer Award เป็นโครงการที่กลุ่มทรู ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีแห่งโอกาสให้นิสิต – นักศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ซึ่งปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยจัดการแข่งขันในประเภท Viral VDO ความยาวไม่เกิน 2 นาที ในหัวข้อ “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” ซึ่งสานต่อจากปีที่ผ่านมาที่กลุ่มทรูได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุด “การให้...คือการสื่อสารที่ดีที่สุด” โดยปีนี้ มีนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 683 ผลงาน จาก 53 สถาบันทั่วประเทศ และได้คัดเลือก 10 ทีมเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งผลการตัดสิน มีรายละเอียดดังนี้
 

รางวัล ทีม/มหาวิทยาลัย ถ้วย/ทุนการศึกษา
รางวัล
ภาพยนตร์โฆษณา
เพื่อสังคมยอดเยี่ยม
ทีม ซี ลอง ปั๊ก
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายเสฎฐกฤษฎิ์ สัจจะวัชรพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อ.ก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ Dentsu ประเทศญี่ปุ่น(สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน)
มูลค่า 235,000 บาท รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 265,000 บาท
รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม MCT PTK
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
น.ส.อรทัย สุวรรณศักดิ์
น.ส.วรวรรณ วาณิชย์เสริมกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อ.ชาญ เดชอัศวนง
- โล่เกียรติยศ
True Young Producer Award 
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม มาตราไทย
คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นายธเนศ คำคง
นายจักรกฤษณ์ ทนวิรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อ.ธนภร เจริญธัญสกุล
- โล่เกียรติยศ
True Young Producer Award
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัล
Popular Vote
ทีม ซี ลอง ปั๊ก
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายเสฎฐกฤษฎิ์ สัจจะวัชรพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อ.ก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์
- โล่เกียรติยศ
True Young Producer Award 
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย
จำนวน 7 รางวัล - ทุนการศึกษา 5,000 บาท
- ประกาศนียบัตร


ยิ่งไปกว่านั้น ปีนี้ ยังจัดให้มีรางวัลพิเศษ “รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดผู้เข้าชมสูงสุดทาง Youtube” โดยเปิดโอกาสให้ทั้ง 10 ทีม นำผลงานของตนไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ และส่งผลงานกลับมาภายใน 31 มกราคม 2558 เพื่ออัพโหลดขึ้นยูทูบที่ www.youtube.com/truemoveh ซึ่งถ้าผลงานใดที่มียอดผู้เข้าชม กด Like, Comment และ Share สูงสุดในระยะเวลา 2 เดือน (ระหว่างกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558) ทรูมูฟ เอช จะมอบทุนการศึกษา 100,000 บาทให้ทีมที่มียอดวิวสูงสุดอีกด้วย

 


      
Live Chat X