กลุ่มทรูร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนับสนุนการแสดง “พระมหาชนก The Phenomenon Live Show” 

กลุ่มทรู ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สนับสนุนการแสดง “พระมหาชนก The Phenomenon Live Show

เปิดรอบพิเศษให้ลูกค้า ครูและนักเรียนโครงการทรูปลูกปัญญา ซึมซับความเพียรที่บริสุทธิ์

 

กรุงเทพฯ 17 ธันวาคม 2557 –  กลุ่มทรู ในฐานะภาคเอกชนไทย ร่วมสนับสนุนการแสดง “พระมหาชนก The Phenomenon Live Show” ละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมี นายสุพจน์ มหพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (ที่ 4 จากขวา) และนางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษ อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา และท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน รวมถึงลูกค้ากลุ่มทรู คณะครูและนักเรียนโครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งเข้าร่วมชมปรากฏการณ์การแสดงที่ยิ่งใหญ่ สะท้อนหลักคิดอันดีงามจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ด้านความเพียรพยายามที่บริสุทธิ์ ความวิริยะอุตสาหะ การใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา และก้าวพ้นความยากลำบากต่างๆ รวมทั้งน้อมนำเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป ในรอบพิเศษคืนวันอังคารที่ 16 ธันวาคมนี้
 

 


      
Live Chat X