ทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” 

ทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ
จัดแสดงผลงานภาพถ่ายชนะการประกวด ตลอด 20 ปี

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม

 

กรุงเทพฯ 9 ธันวาคม 2557 – กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา จับมือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉลอง 20 ปี โครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” และร่วมกระตุ้นสำนึกรักษ์ธรรมชาติ จัดนิทรรศการภาพถ่ายชนะการประกวดโครงการ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2557 รวม 78 ภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคมนี้ และการเสวนาพิเศษ “20 ปี บนเส้นทางอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านภาพถ่าย” โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อเผยแพร่เรื่องราว และถ่ายทอดประสบการณ์ของช่างภาพ ที่บันทึกความงดงามของธรรมชาติ  ผืนป่า และสัตว์ป่าของประเทศ สู่สายตาชาวไทย และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์คุณค่าสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนและประชาชนในวงกว้าง พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายฯ  ประจำปี 2557 รวม 33 รางวัล จากผลงานทั้งหมด 2,036 ภาพ

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำให้กลุ่มทรู ดำเนินโครงการ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่โครงการนี้ ก่อให้เกิดนักถ่ายภาพอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นมากมาย ที่ได้บอกเล่าเรื่องราว ความรู้สึกต่อธรรมชาติ ผ่านภาพถ่ายอันงดงามและทรงคุณค่ากว่า 28,000 ภาพ ได้มีส่วนสร้างจิตสำนึกเชิญชวนให้ชาวไทยได้เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศ ป่าไม้ และสัตว์ป่าต่างๆ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ ผ่านภาพถ่าย โดยช่างภาพมากกว่าหลายพันคน  ที่ถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติและสัตว์ป่า เพื่อให้คนไทยร่วมชื่นชม และตระหนักถึงคุณค่า จนเกิดความรัก ความหวงแหน และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาธรรมชาติของประเทศร่วมกัน และระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคมนี้ ได้นำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดตลอด 20 ปี มาจัดนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร”

นายอดิศร นุชดำรงค์ รักษาการรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “ในฐานะหน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ กรมอุทยานฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมซึ่งหลากหลาย เพื่อปลูกจิตสำนึกของคนไทยทุกกลุ่มให้หันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กรมอุทยานฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และได้ร่วมมือกับกลุ่มทรูดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 20 ปี โดยได้ประสานกับอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้นักเดินทางและช่างภาพที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด รวมถึงการนำเสนอผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวดในงานนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับชาติอีกด้วย  ด้วยหวังว่าภาพถ่ายที่สวยงาม และน่าประทับใจ เหล่านี้จะช่วยให้คนไทย รับรู้ถึงคุณค่าของธรรมชาติ และร่วมมือร่วมใจ ปกป้องให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป”

ทั้งนี้ โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี  2557 ครั้งที่ 20 มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวด ระดับบุคคลทั่วไป 509 คน ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 170 คน จาก 62 สถาบันใน 67 จังหวัดทั่วประเทศ รวมผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 2,036 ภาพ และได้ตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังนี้


ระดับบุคคลทั่วไป

1.    ประเภทสัตว์ป่า

รางวัลยอดเยี่ยม รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่
 

ภาพ
รายละเอียดภาพ
ชื่อภาพ                “ครอบครัวกลางพงไพร”
สถานที่                 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
เจ้าของผลงาน      นายณัฐพล  พลบำรุงวงศ์


2.    ประเภทป่าไม้ 

รางวัลยอดเยี่ยม รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่
 

ภาพ
รายละเอียดภาพ
ชื่อภาพ               “หมอกไหลยามเย็น”
สถานที่               อุทยานแห่งชาติดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่
เจ้าของผลงาน    น.ส.เพ็ญพรรณ  กิตตินาคกำจร    


ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

1.    ประเภทสัตว์ป่า

รางวัลที่ 1 รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากกลุ่มทรู พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่
 

ภาพ
รายละเอียดภาพ
ชื่อภาพ             “สู้เพื่อลูก”
สถานที่             อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
เจ้าของผลงาน  นายปฤษฎิ์  เก่งสูงเนิน
                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 


2.    ประเภทป่าไม้
รางวัลที่ 1 รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากกลุ่มทรู พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่
 

ภาพ
รายละเอียดภาพ
ชื่อภาพ                “ต้นน้ำ”
สถานที่                อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย
เจ้าของผลงาน     นายชนะพล  อนุกูลพาณิชย์         
                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

 

 


      
Live Chat X