ทรู ร่วมกับ อพวช. มอบรางวัลชนะเลิศโครงการค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 

ทรู ร่วมกับ อพวช. มอบรางวัลชนะเลิศ
โครงการค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 “สร้างสรรค์ชุมชน  เริ่มต้นด้วยการให้
แก่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร


รับทุนการศึกษา พร้อมสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา

 

กรุงเทพฯ 4 ธันวาคม 2557 – กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา โดย นายประพาฬพงษ์  มากนวล ผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะโครงการค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่คัดเลือกจาก 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งคิดค้นแผนงานรณรงค์และนำไปปฏิบัติจริงเพื่อสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จากโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 90 โรงเรียน จาก 47 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผลงานที่ชนะเลิศ ได้แก่ โครงการ “สุขกับชีวิต ที่มีจิตอาสา เยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง” ของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร รับรางวัลทุนการศึกษาและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ พร้อมได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาด้วย

สำหรับโครงการค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 หัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน  เริ่มต้นด้วยการให้” มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 90 โรงเรียน จาก 47 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้คัดเลือกนักเรียนในรอบแรก 30 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนทรู ณ อพวช. เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และได้คัดเหลือเพียง 10 โครงการสุดท้าย รับทุนสนับสนุน เพื่อดำเนินโครงการจริง ซึ่งได้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และประกาศผลการตัดสิน ดังนี้

 

รางวัล/โครงการ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ    
“โครงการสุขกับชีวิต ที่มีจิตอาสา เยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง”
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร
-  โล่เกียรติยศ   
-  ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา
 และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา*
-  เป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.”  สื่อเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  เป็นระยะเวลา 1 ปี 
-  ทุนการศึกษา 20,000  บาท
-  ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
“โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน”
โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
-  โล่เกียรติยศ   
-  ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา
   และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา*
-  เป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้
   วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
-  ทุนการศึกษา  15,000  บาท
-  ใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 (จำนวน 2 รางวัล)
• “โครงการStop Ignore & Do It”
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
• “โครงการให้ชาวนาได้ขายข้าว ให้ข้าวเขาวงเป็นที่รู้จัก ให้รู้ว่าพ่อรักเรา ให้รู้ว่าเราทำได้”
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย กาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
-  โล่เกียรติยศ
-  ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา
   และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา*  
-  เป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.” สื่อเพื่อการเรียนรู้
   วิทยาศาสตร์  เป็นระยะเวลา 1 ปี 
-  ทุนการศึกษา  10,000  บาท
-  ใบประกาศเกียรติคุณ  
รางวัลชมเชย  
(จำนวน 6 รางวัล)
-  โล่เกียรติยศ
-  เป็นสมาชิก “วารสาร อพวช.”  สื่อเพื่อการเรียนรู้
   วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
-  ทุนการศึกษาละ 5,000  บาท
-  ใบประกาศเกียรติคุณ 

 


      
Live Chat X