ภาพยนตร์โฆษณา “King of Giving” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น 

ภาพยนตร์โฆษณา “King of Giving” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู
รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี ค.ศ.2014 จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 

 

กรุงเทพฯ 8 ธันวาคม 2557 – พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทภาพยนตร์โฆษณา แก่ภาพยนตร์โฆษณาชุด “King of Giving หมอตามรอยในหลวง” ภายใต้แนวคิด “พระ...ผู้เป็นต้นแบบการให้ที่ยิ่งใหญ่” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โดยมี นายธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารเพี่อสร้างแบรนด์ และบริหารสื่อโฆษณา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานคาทอลิก มีเดีย อวอร์ดส์ 2014 ซึ่งสื่อมวลชนคาทอลิกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 32 เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนผู้ผลิตสื่อที่ดีมีคุณค่าต่อสังคม

ทั้งนี้ ภาพยนตร์โฆษณาเทิดพระเกียรติ “King of Giving หมอตามรอยในหลวง” ที่ออกอากาศในปี 2556 เป็นเรื่องเล่าของนักศึกษาแพทย์ที่ออกหน่วยอาสา และต้องเดินเท้าเข้าไปตรวจรักษาชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลน หลุม บ่อ ทำให้เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและพร่ำบ่นถึงความยากลำบากของภารกิจนี้ แต่ท้ายที่สุด จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ทหารผู้นำทาง นักศึกษาแพทย์จึงได้รู้ว่าเส้นทางทุรกันดารที่เขาเดินทางมานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาแล้ว และในตอนนั้นหนทางยากลำบากกว่านี้มาก แต่พระองค์ท่านยังเสด็จมาโดยไม่ทรงเหน็ดเหนื่อย เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากคำบอกเล่านี้ ทำให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักแล้วว่าความยากลำบากที่เขาได้รับนั้น เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทย โดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหนื่อยยากพระวรกายแม้แต่น้อย พร้อมกับตอบคำถามที่ว่า “พระองค์ท่านเสด็จผ่านทางทุรกันดารนี้ได้อย่างไร พระองค์ท่านทรงเหนื่อยขนาดไหน พระองค์ท่านจะทรงเหนื่อยไปเพื่ออะไร” ดังนั้นเมื่อเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้าน ก็เริ่มให้การรักษาชาวบ้านที่ต่อแถวรอกันอย่างยาวเหยียด ด้วยสีหน้าที่มุ่งมั่นและเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจสูงสุด ด้วยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นต้นแบบการให้ที่ยิ่งใหญ่

 


      
Live Chat X