ทรู มอบเงินสนับสนุน 9 มูลนิธิ จากแคมเปญ Ice Bucket Challenge 

ทรู มอบเงินสนับสนุน 9 มูลนิธิ จากแคมเปญ Ice Bucket Challenge

 

กรุงเทพฯ 24 พฤศจิกายน 2557 – จากแคมเปญ Ice Bucket Challenge ที่เป็นการท้าคนดังทั่วประเทศไทยเพื่อระดมทุนช่วยผู้ป่วย ALS และสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ ผู้บริหารกลุ่มทรู โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร และนายขจร เจียรวนนท์ ผู้อำนวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร ได้ทำการส่งมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิต่างๆ ดังนี้

 1. มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา เพื่อกองทุนผู้ป่วย ALS โดย น.พ.อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา 
 2. มูลนิธิรามาธิบดี โดย รศ.พ.ญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
 3. มูลนิธิออทิสติกไทย โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิ    
 4. มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส โดย นายเศรษฐา ศิระฉายา ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิ   
 5. ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดย ผศ.พ.ญ. ลลิดา ปริยกนก  ผู้อำนวยการ    
 6. มูลนิธิกระจกเงา โดย น.ส.ลัดดา ปัญญาวิชา ผู้อำนวยการมูลนิธิ    
 7. มูลนิธิเมาไม่ขับ โดย น.พ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิ    
 8. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โดย น.ส.ทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน
 9. มูลนิธิเด็ก โดย นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ ผู้อำนวยการมูลนิธิ
   

 


      
Live Chat X