ทรูร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 12 

ทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เปิดเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 12

 

กรุงเทพฯ 24 พฤศจิกายน 2557 – กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวกลางที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง (แถวกลางที่ 7 จากซ้าย) นายกสมาคมฯ เปิดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 12 ประจำปี 2557 ให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 72 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 30 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ฝึกปฏิบัติการทำข่าววิทยุ โทรทัศน์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักสื่อสารมวลชนระดับกูรู ก่อนก้าวเข้าสู่วงการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรูได้สนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้ ในวันเปิดอบรม ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ยังได้เรียนรู้ประโยชน์จากในการใช้สื่อดิจิทัลในการรายงานข่าว โดยผู้บริหารกลุ่มทรู นายอรรถ อรุณรัตนพงษ์ (แถวกลางที่ 5 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาดระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ก่อนจะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจัด ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับการถ่ายทอดมุมมองจากนักสื่อสารมวลชนรุ่นพี่ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงแบบมืออาชีพตลอดระยะเวลาการอบรม

ข้อมูลโครงการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” 

“นักข่าวสายฟ้าน้อย” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำข่าววิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดส่งผลงานข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ และคลิปข่าว เข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย” ที่จัดขึ้นในช่วงต้นปี

 


      
Live Chat X