ทรูร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สานต่อโครงการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 17 

ทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สานต่อโครงการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 17
เปิดเวทีฝึกฝนนิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศ เตรียมพร้อมสู่นักข่าวคุณภาพ

 

กรุงเทพฯ 3 พฤศจิกายน 2557 - บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (กลาง) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 17 ประจำปี 2557 ให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวนกว่า 70 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำหนังสือพิมพ์เสมือนจริง ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ ในวันเปิดอบรม ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ยังได้เรียนรู้ประโยชน์จากในการใช้สื่อดิจิทัลในการรายงานข่าว โดยผู้บริหารกลุ่มทรู นายสรรเสริญ สมัยสุต (ที่ 5 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด ก่อนออกเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” ซึ่งจัด ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับการถ่ายทอดมุมมองจากนักสื่อสารมวลชนรุ่นพี่ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงแบบมืออาชีพตลอดระยะเวลาการอบรม

ข้อมูลโครงการ “นักข่าวพิราบน้อย”
“นักข่าวพิราบน้อย” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดส่งผลงานหนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลพิราบน้อย” ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี
 

 


      
Live Chat X