ทรู มุ่งสู่ผู้นำ โมบายล์ เฮลธ์ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น ผ่านเครือข่าย 3G/4G ของทรูมูฟ เอช 

ทรู มุ่งสู่ผู้นำ โมบายล์ เฮลธ์ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น ผ่านเครือข่าย 3G/4G ของทรูมูฟ เอช
ร่วมยกระดับสาธารณสุขชุมชน 24 อำเภอใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ”

 

กรุงเทพฯ 13 ตุลาคม 2557- กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจภาครัฐ (ที่ 3 จากขวา) ส่งมอบ โมบายล์ เฮลธ์ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น แก่เจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ” หรือ 24 DHS (24 District Health System) โดยมี ผศ.ดร.น.พ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้จัดการโครงการ (กลาง) เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโซลูชั่นดังกล่าว เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารแบบคอนเวอร์เจนซ์ และศักยภาพของเครือข่าย 3G/4G/WiFi ที่ครอบคลุมที่ 1 ทั่วประเทศจากทรูมูฟ เอช มาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งด้านการศึกษา และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่ประกอบด้วย เซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์สำหรับเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ พร้อมแพ็กเกจดาต้าแบบไม่อั้นของทรูมูฟ เอช ผ่านเครือข่าย 3G/4G ทั้งบนความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาวะของชุมชนแบบเรียลไทม์ ในพื้นที่ 24 อำเภอของ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ลงในแอพพลิเคชั่น 24 DHS จากนั้นจะนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

ทั้งนี้ โครงการ 24 DHS สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทรู คอร์ปอเรชั่น และดำเนินการโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนับเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมดูแลสุขภาพแนวใหม่ ที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาเบื้องต้นได้มากขึ้น และนอกจาก โมบายล์ เฮลธ์ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่น แล้ว กลุ่มทรูยังสนับสนุนโครงการนี้เพิ่มเติม ด้วยการนำนักเรียนโรงเรียนโครงการทรูปลูกปัญญากว่า 124 แห่งในพื้นที่ เข้าเป็นจิตอาสาในการบันทึกข้อมูลลงในแท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอด้วย

 


      
Live Chat X