กลุ่มทรู รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี 

กลุ่มทรู รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กรุงเทพฯ 6 ตุลาคม 2557 – พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ แก่กลุ่มทรู โดยมี ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบ ใน "งานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี เดินหน้ากระทรวง พม."  ณ ห้องประชุม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมยกย่องความเป็นเลิศของภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมทำงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยคัดเลือกผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ 3 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. ที่มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นเลิศ หน่วยงานของกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศ และองค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ

 


      
Live Chat X