ทรู จัดเต็มนิทรรศการโครงการ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” 

ทรู จัดเต็มนิทรรศการโครงการ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ
จับมือวิทยาลัยเพาะช่าง แสดงภาพชนะการประกวดตลอด 20 ปี
มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยเห็นคุณค่าการอนุรักษ์ธรรมชาติ
25-28 สิงหาคม ณ หอศิลป์เพาะช่าง

 

กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2557 – กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา จับมือวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกระตุ้นสำนึกรักษ์ธรรมชาติ จัดนิทรรศการภาพถ่ายชนะการประกวดโครงการ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2556 ณ หอศิลป์เพาะช่าง ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคมนี้ เพื่อเผยแพร่เรื่องราว และถ่ายทอดประสบการณ์ของช่างภาพ ที่บันทึกความงดงามของธรรมชาติ และผืนป่าของประเทศ สู่สายตาชาวไทยเป็นครั้งแรก พร้อมจัดเสวนาเทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ มุ่งปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์คุณค่าสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนและประชาชนในวงกว้าง

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำให้กลุ่มทรู ดำเนินโครงการ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่โครงการนี้ ก่อให้เกิดนักถ่ายภาพอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นมากมาย ที่ได้บอกเล่าเรื่องราว ความรู้สึกต่อธรรมชาติ ผ่านภาพถ่ายอันงดงามและทรงคุณค่ากว่าสองหมื่นภาพ โดยในปีนี้เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย สะท้อนความงดงามของธรรมชาติทั้งสัตว์ป่าและป่าไม้  เข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557 นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวดตลอด 20 ปี ณ หอศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง พร้อมกิจกรรมเสวนา “นักถ่ายภาพธรรมชาติ-สัตว์ป่า กับการอนุรักษ์” โดยช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศ ได้แก่ นายบารมี เต็มบุญเกียรติ ผู้ชนะรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2554 และ ม.ร.ว. พรระพี อาภากร ผู้ชนะรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2556 ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และแนะนำเทคนิคการถ่ายธรรมชาติให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเพาะช่างอีกด้วย และจะจัดพิธีมอบรางวัลพร้อมนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวดอีกครั้ง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ ในช่วงปลายปีนี้ รวมถึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการฯ และเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตามสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดด้วย”

นายมงคล ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า “ทางสถาบันภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่โครงการได้เลือกจัดแสดงนิทรรศการแสดงภาพชนะการประกวดรวม 20 ปี ณ หอศิลป์แห่งนี้ ด้วยวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นปลูกฝังเยาวชน นิสิต นักศึกษา ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้ส่งเสริมให้นักศึกษา ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมกับโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ตั้งแต่โครงการเริ่มเปิดรับผลงานระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผลงานของนักศึกษาเพาะช่าง เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลมาโดยตลอด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานที่ถ่ายทั้งจากกล้องดิจิตัล หรือสแกนจากแผ่นฟิล์ม ได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 086-515-2376 หรือสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2 หรือที่ www.trueplookpanya.com/truephotocontest ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรู และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าและป่าไม้ ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย โดยเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  พร้อมสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ


 


      
Live Chat X