ทรู จับมือ บริติช เคานซิล สานต่อโครงการ “English…We Can” ปีที่ 2 

ทรู จับมือ บริติช เคานซิล สานต่อโครงการ “English…We Can” ปีที่ 2
เสริมทักษะการสอนภาษาอังกฤษแก่ครู ร.ร. ต้นแบบทรูปลูกปัญญาทั่วประเทศ
พร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2557 – กลุ่มทรู โดย โครงการทรูปลูกปัญญา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดโครงการ “English … We Can” ต่อเนื่องปีที่ 2 โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู (แถวหลัง ที่ 4 จากขวา) และ นายคริส กิ๊บสัน ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย (แถวหลัง ที่ 5 จากขวา) ร่วมเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ ให้แก่คณะครูสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนต้นแบบทรู ปลูกปัญญา 30 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ในหลักสูตรพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเจ้าของภาษาชั้นนำ เป็นระยะเวลา 120 ชั่วโมง (6 เดือน) เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ที่รวดเร็ว สนุกสนาน ส่งเสริมความกล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยผสมผสานการอบรมเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 1. การเรียนในห้องเรียนที่กรุงเทพฯ
   
 2. การเรียนทางออนไลน์ ด้วยการทำแบบฝึกหัดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้อบรมผ่านแพลตฟอร์ม
  ของบริติช เคานซิล พร้อมมีวิทยากรมาให้คำแนะนำ
   
 3. การเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอ็คทิฟด้วยโปรแกรม iMeeting ที่ทันสมัยของทรู ที่ให้ผู้เรียนและผู้สอน
  สามารถเรียนด้วยการเห็นภาพและเสียงแบบเรียลไทม์จากหลายที่พร้อมๆ กัน

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมทั้งครูและนักเรียน จะได้รับการติดตามประเมินผลทั้งอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งหลักสูตร เพื่อยกระดับและเสริมทักษะการสอนภาษาอังกฤษแก่คณะครูโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ให้ได้มาตรฐานและเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

โครงการ English…We Can เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมปลูกความรู้ ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ด้วยมุ่งหวังที่จะให้ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับคนในเมืองใหญ่

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ English…We Can ได้ที่ http://www.trueplookpanya.com/true
 

 


      
Live Chat X