ทรู คว้ารางวัล “หุ้นยอดนิยม ประจำกลุ่มเทคโนโลยี” จากการประกาศรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน” ปีที่ 2 

ทรู คว้ารางวัล “หุ้นยอดนิยมประจำกลุ่มเทคโนโลยี

จากการประกาศรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน” ปีที่ 2

 


กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2557 – บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย มร.คาร์ล กูเดียร์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านบริการลูกค้า รับรางวัล “หุ้นยอดนิยมประจำกลุ่มเทคโนโลยี (Technology)” จาก นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงานประกาศรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Stock Awards) ปีที่ 2” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจร่วมกันจัดขึ้น โดยได้พิจารณาคัดเลือกจากการสำรวจความนิยมของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่ม ประมาณ 570 บริษัท ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กรกฎาคม 2557  

 


      
Live Chat X