กลุ่มทรู บรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขาย หุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม 

กลุ่มทรู บรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม

 

กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2557 - บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร และ นายนพปฎล เดชอุดม (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ร่วมงานบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้รายละเอียดและนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป โดยมีผู้บริหารจาก 4 สถาบันการเงิน เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ กลุ่มทรูเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,648,285,818 หุ้น ในอัตราส่วน 2.5725 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 6.45 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 36,431 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้น TRUE สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม และวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) คือวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
     

 


      
Live Chat X