มติประชุมผู้ถือหุ้นกลุ่มทรูอนุมัติเพิ่มทุนปรับฐานการเงิน เสริมศักยภาพความพร้อมสู่ผู้นำธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ที่แข็งแกร่งในทุกด้าน 

มติประชุมผู้ถือหุ้นกลุ่มทรูอนุมัติเพิ่มทุนปรับฐานการเงิน
เสริมศักยภาพความพร้อมสู่ผู้นำธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ที่แข็งแกร่งในทุกด้าน
ประกาศจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นเดิมจอง ระหว่าง 22 และ 25-28 สิงหาคมนี้

กรุงเทพฯ 25 กรกฎาคม 2557 –  กลุ่มทรู รายงานผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อทำการปรับฐานการเงิน (Recapitalization) จากการระดมทุนเพิ่มด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,077,712,886 หุ้น เตรียมเดินหน้าแผนเพิ่มทุนทั้งการจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ไชน่าโมบายล์ที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มทรู และการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights offering) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้มีสิทธิร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จในครั้งนี้  พร้อมกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม ระหว่างวันที่ 22 และ 25-28 สิงหาคมนี้

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ตามที่กลุ่มทรูมียุทธศาสตร์การปรับฐานด้านการเงิน (Recapitalization) โดยในปี 2013 ได้จัดตั้งกองทุนทรูโกรท หรือ TRUEIF ได้สำเร็จ สามารถลดภาระหนี้ได้ 25,000 ล้านบาท และในปี 2014 บริษัทได้มีนโยบายการเลือกพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ผนวกกับการเพิ่มทุนเพื่อปรับฐานธุรกิจ (Transformation) ให้มีความแข็งแกร่งครบทุกด้านตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น ล่าสุด แผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าแผนการเพิ่มทุนมูลค่ารวมกว่า 65,000 ล้านบาท ทั้งในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ไชน่าโมบายล์ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.45 บาท จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,429,427,068 หุ้น มูลค่าประมาณ 28,569 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน และการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,648,285,818 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.45 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 36,431 ล้านบาท มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเครือซีพีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทรูฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนครบเต็มตามจำนวน Rights Offering โดยคาดว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะทำให้กลุ่มทรูสามารถลดระดับหนี้โดยรวม และเสริมฐานการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมเติบโตเป็นผู้นำธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ที่แข็งแกร่งในทุกด้าน และก้าวสู่การแข่งขันระดับภาคพื้นเอเชีย”  
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม และ วันที่ 25-28 สิงหาคม 2557 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 4 สิงหาคม 2557  โดยวันสุดท้ายที่ซื้อหุ้น TRUE แล้วยังได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ คือ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557  เนื่องจากได้กำหนด XR (Excluding Right) ที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์จะไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่คือ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 

 


      
Live Chat X