กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานฯ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชิญชวนส่งภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 20‏  

กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานฯ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เชิญชวนส่งภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
ร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล และสิทธิ์ท่องเที่ยวและพักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั่วประเทศ ฟรี!
ส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557

 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่านกน้ำบางพระ จ.ชลบุรี -  2 กรกฎาคม 2557: กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรู ปลูกปัญญา ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สานต่อความมุ่งมั่นร่วมปลูกจิตสำนึก ดูแลผืนป่า รักษาธรรมชาติ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลและสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศฟรี เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่าย สะท้อนความงดงามของธรรมชาติทั้งสัตว์ป่าและป่าไม้ โดยสามารถส่งภาพที่ถ่ายทั้งจากกล้องดิจิตัล หรือสแกนจากแผ่นฟิล์ม เข้าร่วมประกวดได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truephotocontest หรือส่งทางไปรษณีย์ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557 

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่จะอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จึงร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู องค์กรภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” มาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลุกจิตสำนึกคนไทยให้หวงแหนธรรมชาติผ่านภาพถ่าย เชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่รักและสนใจการถ่ายภาพได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ และเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติผ่านภาพถ่าย โดยเฉพาะความงดงามของธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ หากได้มีการนำเสนอสู่สาธารณชน ก็จะมีส่วนช่วยให้ทุกคนร่วมมือกันรักษาผืนป่า เพิ่มสมดุลทางระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ลดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในที่สุด”

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู มุ่งมั่นตั้งใจใช้เวลากว่า 20 ปี ในการร่วมสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ ผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” อันเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา โดยมุ่งหวังที่จะเป็นสื่อนำเสนอความงามของธรรมชาติ ที่หลายคนไม่เคยได้สัมผัส ให้คนในสังคมได้ประจักษ์ผ่านภาพถ่ายของผู้เข้าประกวดที่มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิด เห็นคุณค่าของธรรมชาติทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายาก อันจะเป็นมรดกล้ำค่าที่จะส่งมอบให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไป” 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ชนะรางวัลการถ่ายภาพยอดเยี่ยมและรางวัลที่ 1 ในระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ยังจะได้รับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  โดยฟรีค่าธรรมเนียมและห้องพักทั่วประเทศ  ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ ที่เปิดโอกาสให้เข้าไปสัมผัสกับความงดงามและคุณค่าของผืนป่าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด และสามารถส่งต่อความประทับใจผ่านภาพถ่ายไปสู่สาธารณชน ก่อให้เกิดความรักและหวงแหน  ต้องการที่จะปกป้อง และอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป   

การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังนี้

 1. ระดับบุคคลทั่วไป สามารถส่งภาพได้ 2 ประเภทๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ
  1.1     ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ
            •    ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด หรือ ไก่ป่า
            •    ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา
            •    ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง งู เต่า ผีเสื้อ ปลา
  1.2    ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
            •    ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
                 และความงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดงดิบ
            •    ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมเฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียด
                 ความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้
 2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถส่งภาพได้ 2 ประเภท คือ
  2.1 ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)
  2.2 ภาพประเภทป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายระดับบุคคลทั่วไปจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานโดย

 • ภาพถ่ายระดับบุคคลทั่วไปที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ป่า จะได้รับถ้วยพระราชทาน
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และสิทธิ์ท่องเที่ยวและพักอุทยานแห่งชาติหรือ
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ ฟรีค่าทำเนียมไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
   
 • ภาพถ่ายระดับบุคคลทั่วไปที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมประเภทป่าไม้ จะได้รับถ้วยประทาน
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล
  และสิทธิ์ท่องเที่ยวและพักอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ ฟรีค่าทำเนียมไม่เกิน 5 คน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 086-515-2376 หรือ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2 หรือที่ www.trueplookpanya.com
 

 


      
Live Chat X