ทรูคอฟฟี่จับมือสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เปิดตัวโครงการ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” 

ทรูคอฟฟี่ จับมือ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
เปิดตัว โครงการ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” inspired by TrueCoffee
ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
กรุงเทพฯ 17 มิถุนายน 2557 – ทรูคอฟฟี่ โดย นายวิรัตน์ เตชะนิรัติศัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดย มร.ลุค สตีเวนส์ ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย, องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทย โดย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กร ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือในโครงการ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” เพื่อปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ในการรณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต โดยจัดตั้ง โครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านกาแฟชื่อ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ Inspired by TrueCoffee” สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวความคิดที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในสังคม ทั้งยังช่วยเสริมสร้าง และวางรากฐานให้เยาวชนสามารถเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมจริงในการบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟด้วยตัวเอง

บุคคลในภาพ จากซ้าย

  1. นายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจสถาบันการศึกษา บมจ. ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด
  2. ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ประเทศไทย
  4. มร.ลุค สตีเวนส์ ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN)
  5. นายวิรัตน์ เตชะนิรัติศัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  7. นายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
     

 


      
Live Chat X