ทรู จับมือ สวทศ. สานต่อโครงการประกวด “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 19 ชวนเยาวชนส่งโครงงานวิทย์ฯ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

ทรู จับมือ สวทศ. สานต่อโครงการประกวด “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 19
ชวนเยาวชนส่งโครงงานวิทย์ฯ หัวข้อ วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชิงทุนการศึกษากว่าแสนบาท พร้อมรับสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา หมดเขต 4 ก.ค. นี้


กรุงเทพฯ 16 มิถุนายน 2557 - กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย (สวทศ.) เปิดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 19  ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4–6 ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ส่งโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยไม่เกิน 6 โครงงานต่อโรงเรียน ซึ่งสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ 3 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทสำรวจ, โครงงานประเภททดลอง และโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ด้วยการนำเสนอกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ ในเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยวิถีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ขยายผลสู่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ ทีมที่ชนะการประกวด จะได้รับทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท โดยโครงงานที่ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมแสดงผลงาน และนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนของทีมที่ได้รับเหรียญทอง ยังได้รับชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาอีกด้วย

นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-615-9610 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.truecorp.co.th หรือ www.trueplookpanya.com และส่งโครงงานพร้อมใบสมัครมาที่ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกาย) ถ.ราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายใน 4 กรกฎาคม 2557
 

 


      
Live Chat X