ทรู ร่วมกับ อพวช. ชวนเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วม “ค่ายเยาวชนทรู” ประจำปี 2557 

ทรู ร่วมกับ อพวช. ชวนเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วม “ค่ายเยาวชนทรู” ประจำปี 2557
โดยส่งโครงการรณรงค์ หัวข้อ สร้างสรรค์ชุมชน…เริ่มต้นด้วยการให้


ชิงทุนการศึกษากว่าแสนบาท พร้อมสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา หมดเขต  30 มิ.ย. นี้
กรุงเทพฯ 12 มิถุนายน 2557 – กลุ่มทรู จับมือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สานต่อโครงการค่ายเยาวชนทรู ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 หนึ่งในกิจกรรมปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา  เชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ทั่วประเทศ  ส่งโครงการรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชนเป็นทีมๆ ละ 3 คนต่อ 1 สถาบัน ในหัวข้อ “สร้างสรรค์ชุมชน...เริ่มต้นด้วย “การให้” ที่มุ่งหวังปลูกจิตสำนึกที่ดีในการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้นำชุมชนและตัวอย่างที่ดีของ “ผู้ให้” ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนให้อยู่อย่างมีความสุขต่อไป

ทั้งนี้ รอบแรกจะคัดเลือกเหลือ 30 โครงการ เพื่อนำทีมนักเรียนเจ้าของโครงการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนทรู ประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคมนี้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี  เพื่อรับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของ “การให้” อีกทั้งได้เรียนรู้แนวคิดนานาทัศนะจากตัวอย่างของ “ความสุขที่เกิดจากการให้” พร้อมฝึกการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ตลอดจนเสริมทักษะการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นอกจากนี้ ยังจะได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมโครงการจากทั่วประเทศ รวมถึงมีโอกาสนำเสนอโครงการด้วยวาจาแก่คณะกรรมการ และ 10 โครงการจะได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อไปดำเนินโครงการให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งจะมีคณะกรรมการเดินทางไปตรวจประเมิน พร้อมบันทึกภาพกิจกรรมเพื่อนำมาเผยแพร่ทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ และจะตัดสินหาทีมผู้ชนะเลิศ รับทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  และได้รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาอีกด้วย

น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนทรู ประจำปี 2557 สามารถส่งโครงการรณรงค์ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2557 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.trueplookpanya.com, www.nsm.or.th หรือ www.facebook.com/trueyouthcamp หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-615-9788 และ 083-827-6556
 

 


      
Live Chat X