กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานฯ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครโครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานฯ 

กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานฯ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัคร
โครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานฯ
หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยให้หวงแหนธรรมชาติผ่านภาพถ่าย

พร้อมรับสิทธิ์เที่ยว-พักอุทยานฯ ทั่วประเทศ ฟรี! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557กรุงเทพฯ 29 พฤษภาคม 2557 – กลุ่มทรู ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และรับสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศฟรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์ หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้เกิดความสนใจในธรรมชาติ โดยการเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดและถ่ายทอดความงามเหล่านั้นผ่านทางภาพถ่าย

สำหรับกติกาการประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวดได้ต้องเป็นภาพถ่าย ประเภทสัตว์ป่า อาทิ ภาพนก ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และภาพสัตว์ทั่วไป ประเภทป่าไม้ อาทิ ภาพ Landscape ที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของธรรมชาติในมุมกว้าง และภาพ Macro ที่ถ่ายทอดให้เห็นรายละเอียดแบบใกล้ชิด ซึ่งทั้ง 2 ระดับ สามารถส่งภาพถ่ายได้ทั้ง 2 ประเภท ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ ซึ่งภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ป่า จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท และภาพถ่ายที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมประเภทป่าไม้ จะได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.trueplookpanya.com หัวข้อ “โครงการประกวดภาพถ่ายฯ” โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู เลขที่ 118/1 ชั้น11 อาคารทิปโก้ ถ.พระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2615-9610 หรือ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2 และยังส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.trueplookpanya.com
                       
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มทรู ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538  โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่ 19  มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งระดับบุคคลทั่วไปและนิสิต นักศึกษา จำนวน 425 คน จาก 46 จังหวัดทั่วประเทศ รวมผลงานทั้งสิ้น 2,475 ภาพโดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆ มีดังนี้


ระดับบุคคลทั่วไป

ประเภทสัตว์ป่า
รางวัลยอดเยี่ยม รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

ม.ร.ว.อาภากร พรระพี
ชื่อผลงาน: “แมวลายหินอ่อน” สถานที่: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
 

ประเภทป่าไม้ 
รางวัลยอดเยี่ยม รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

นายวิรัช สวัสดี
ชื่อผลงาน: “ลานสน สายหมอก และเส้นทางช้างเผือก” สถานที่: อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
 


ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา


ประเภทสัตว์ป่า
รางวัลที่ 1 รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากกลุ่มทรู พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

นายวริทธิ์ นีละคุปต์ ชื่อผลงาน “สู้เพื่ออยู่” สถานที่: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
 

ประเภทป่าไม้
รางวัลที่ 1 รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากกลุ่มทรู พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และสิทธิ์ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

นายชวลิต ตาติวงศ์
ชื่อผลงาน “งามผสาน” สถานที่: จุดชมวิวสะเมิง จ.เชียงใหม่
 

 

 


      
Live Chat X