มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกลุ่มทรู ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ติดตั้ง WiFi และเผยแพร่ตำราเรียนออนไลน์ผ่าน True Books 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกลุ่มทรู ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ติดตั้ง WiFi และเผยแพร่ตำราเรียนออนไลน์ผ่าน True Books
อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา


 

เชียงราย 26 พฤษภาคม 2557 – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี (ที่สองจากซ้าย) และ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี (ซ้าย) ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา (ที่สองจากขวา) และ นายนิวัฒน์ พุฒวันเพ็ญ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานภาคเหนือตอนบน (ขวา) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) และการเผยแพร่ตำราและสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ผ่านทาง True Books เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถสื่อสารและเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้นักศึกษายังเข้าถึงตำราเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเครือข่าย WiFi by TrueMove H

 


      
Live Chat X