ทรู บิสิเนส ลงนามความร่วมมือกับ สสว.สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทย 

ทรู บิสิเนส ลงนามความร่วมมือกับ สสว. สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทย


 

กรุงเทพฯ 22 พฤษภาคม 2557 – ทรู บิสิเนส โดย นายพงศ์วิทย์ พงษ์ไพเชฐ ผู้อำนวยการด้านลูกค้าธุรกิจ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ที่สองจากซ้าย) ทำพิธีลงนามข้อตกลง “การส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของ SMEs ปี 2557” กับ สสว. โดย ดร.สมฤดี ศรีจรรยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็งและศักยภาพ พร้อมรับการแข่งขันทั้งในประเทศและการเปิดตลาด AEC สำหรับการลงนามดังกล่าว สสว.ยังได้ร่วมกับ 22 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และสถาบันการเงิน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Salon B โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

 


      
Live Chat X