ทรูปลูกปัญญา นำทีมสองโรงเรียนที่ชนะเลิศ เหินฟ้าทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ 

ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย
นำสองโรงเรียนในโครงการทรู ปลูกปัญญาที่ชนะเลิศ
รางวัล “Best English School” ในโครงการ English…We Can
เหินฟ้าทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ


 

กรุงเทพฯ 20 พฤษภาคม 2557 – กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล ผู้จัดการอาวุโสด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม นำทีมผู้บริหาร ครู และนักเรียน ของสองโรงเรียนในโครงการทรู ปลูกปัญญา ที่ชนะเลิศรางวัล “Best English School” ในโครงการ English…We Can ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน ซึ่งผ่านการคัดเลือกร่วมกับคณะครูจาก 40 โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาที่มีอยู่กว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ และได้คัดเลือกครูที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 6 โรงเรียน เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจากเจ้าของภาษา โดยกลุ่มทรูได้จัดขึ้นร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย นำผู้ผ่านการคัดเลือกเดินทางไปทัศนศึกษา ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในเครือของบริติช เคานซิล ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 สัปดาห์  เพื่อนำความรู้กลับมาเผยแพร่และพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ รูปแบบใหม่ที่รวดเร็ว สนุกสนาน ส่งเสริมความกล้าในการสื่อสาร เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ทั้งนี้ ผู้บริหารได้เข้าศึกษาดูงาน ใน ร.ร. ระดับประถมศึกษา Jameswolfe School ซึ่งเป็น ร.ร.ชั้นนำในประเทศอังกฤษ ในส่วนของครูได้เข้าอบรมหลักสูตร English Teacher Trainer ฝึกทักษะการออกเสียงอย่างถูกต้องจากครูเจ้าของภาษาและร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน ทางด้านนักเรียน ได้เข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนชาวต่างชาติตลอดจนได้เรียนรู้เพื่อเสริมทักษะกับคุณครูเจ้าของภาษา โดยเน้นการสื่อสาร และการฟังสําเนียง พร้อมกันนี้ยังได้ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ British Museum & Covent Garden
 

 


      
Live Chat X