กลุ่มทรูสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

กลุ่มทรู สนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดกิจกรรมรางวัลช่อสะอาด ปีที่ 4 ให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อต่อต้านทุจริต

กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม 2557 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ (กลาง) ด้วยความสนับสนุนของ กลุ่มทรู โดย ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากขวา) แถลงข่าวการประกวดรางวัลช่อสะอาดปีที่ 4 ให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ครอบคลุมใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา สื่อสนับสนุน และสื่อประเภทข่าวโทรทัศน์ โดยกลุ่มทรู ได้ร่วมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สื่อต่างๆ ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งยังประมวลภาพการมอบรางวัล ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ กว่า 20 ช่องรายการ ตลอดจนนำศิลปินทรูเอเอฟ ได้แก่ แอน เอเอฟ 6, เค และ แคท เอเอฟ 9 ร่วมร้องเพลงรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ไม่ใฝ่โกง” ช่วยขับเคลื่อนแนวคิด และสร้างค่านิยมที่ดีของการต่อต้านคอร์รัปชั่น

       
Live Chat X