ทรู เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รับสมัครโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา 

ทรู เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รับสมัครโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
ร่วมคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาเพิ่ม 15 แห่ง
ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน


 

กรุงเทพฯ 8 พฤษภาคม 2557 – ทรู เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ให้ก้าวเป็นโรงเรียนชั้นนำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน ICT โดยเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ตั้งแต่ปี 2550-2556 ที่มีศักยภาพในการใช้อุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียพัฒนาและเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน ร่วมสมัครเข้าคัดเลือกเป็น “โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557” เพื่อรับการติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ของครูและนักเรียนให้ทัดเทียมกับทั่วโลก รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยเปิดรับสมัครเพิ่มถึง 15 โรงเรียน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2557 ผ่าน www.trueplookpanya.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

“ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในทุกห้องเรียน” ที่โรงเรียนจะได้รับประกอบด้วย 

  • ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สีในทุกห้องเรียน เพื่อให้สามารถรับชมช่องรายการต่างๆ จากทรูวิชั่นส์ได้ในทุกห้องเรียน
  • ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในทุกห้องเรียน เพื่อให้ทุกห้องเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนควบคู่กับการใช้ “สื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้” ที่ได้รับโปรแกรมจากโครงการปลูกทรูปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  • ติดตั้งระบบ Server เพื่อจัดเก็บสาระความรู้และข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และเลือกใช้ในการเรียนการสอนได้ในภายหลังตามต้องการ 
  • ติดตั้งระบบ LAN Network เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ในทุกห้องเรียนและทุกอาคาร
  • ติดตั้งระบบสายสัญญาณภาพและเสียง (SMATV) เพื่อรองรับการกระจายสัญญาณภาพและเสียงไปยังทุกห้องเรียน
  • ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดไปยังทุกห้องเรียน พร้อมชุดอุปกรณ์ออกอากาศ ประกอบด้วย กล้องวิดีโอ  (VDO Handycam) และฉากหลังสำหรับออกอากาศ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสามารถประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมข่าวสารให้ได้รับชมพร้อมกันในทุกห้องเรียน

โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551-2556 จากการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา กว่า 5,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 36 โรงเรียน ใน 27 จังหวัด ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ผ่านมาโรงเรียนต้นแบบหลายแห่งนำชุดสื่อ ทรูปลูกปัญญา ไปพัฒนาการเรียนการสอนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทำให้ครูและนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2615-9617-8 หรือทรูปลูกปัญญา Care Center โทร. 0-2725-2955 ผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ เอช กด*9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) หรือ www.facebook.com/TruePlookpanyaProject

 


      
Live Chat X