ทรู คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

ทรู คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ในงาน The 42nd International Exhibition of Inventions, Geneva 2014

ผลงาน “ออทิสติก แอพพลิเคชั่น” เสริมศักยภาพเด็กพิเศษ
โดดเด่น รับทั้งเหรียญทอง ประเภท ซอฟท์แวร์ & เทคโนโลยีการสื่อสาร และรางวัลพิเศษ


 

กรุงเทพฯ 29 เมษายน 2557 – บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.วิริยะ อุปัติศฤงค์ (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการกลุ่มด้านวิจัยและพัฒนา, นายพิชิต ธันโยดม (ยืนที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ยืนที่ 2 จากขวา)
รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม
พร้อมทีมงาน ร่วมฉลองความสำเร็จ ในโอกาสที่กลุ่มทรู ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน “ออทิสติก แอพพลิเคชั่น” ในงาน The 42nd International Exhibition of Inventions, Geneva 2014 งานแสดงสิ่งประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมระดับโลก ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดโดย รัฐบาลสวิส และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) โดยผลงาน “ออทิสติก แอพพลิเคชั่น” ที่กลุ่มทรู
ได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสื่อการสอนเสริมทักษะการเรียนรู้ และสมรรถภาพแก่เด็กพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล “Special Prize of Innovation Distinction” จากประเทศซาอุดิอาระเบีย จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดกว่า 1,000 ผลงาน จาก 45 ประเทศ ทั่วทุกมุมโลก
โดยกลุ่มทรู ถือเป็นบริษัทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง พร้อมรางวัลพิเศษดังกล่าว ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างความภาคภูมิใจแก่องค์กรที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
ในการพัฒนาผลงานที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เกี่ยวกับ “ออทิสติก แอพพลิเคชั่น”
ผลงานนวัตกรรม “ออทิสติก แอพพลิเคชั่น” เป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาที่กลุ่มทรู ได้สร้างสรรค์ขึ้นร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กพิเศษโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งชุดออทิสติก แอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย
 

Application
Icon
พัฒนาการทักษะด้าน
Daily Tasks
สอนกิจวัตรประจำวัน อาทิ การแปรงฟัน อาบน้ำ
•    ทักษะความสนใจ
•    ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
•    ทักษะการเลียนแบบ
Trace & Share
สอนการลากเส้น ส่งเสริมให้รู้จักการรอคอยและการแบ่งปัน
•    ทักษะทางวิชาการ
•    ทักษะทางสังคม
•    ทักษะการเลียนแบบ
Communications
สอนหลักการสื่อสารขั้นพื้นฐานโดยใช้สมุดภาพเพื่อสื่อความต้องการของเด็ก
•    ทักษะภาษาและการสื่อสาร


ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าว ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในและต่างประเทศ เคยเป็นแอพพลิเคชั่นการศึกษาที่ติดอันดับหนึ่งในประเทศแถบตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดิอาระเบีย, กาตาร์, คูเวต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเคยติดหนึ่งใน 10 แอพพลิเคชั่นการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน 25 ประเทศทั่วโลก และเคยติดหนึ่งใน iTunes What’s Hot Education ในประเทศสหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และกาตาร์ ขณะที่ในประเทศไทย ผลงานดังกล่าว เคยได้รับรางวัล “ICT ทำดีเพื่อสังคม” ในงานประกาศผลรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2012 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกด้วย โดยปัจจุบัน มียอดดาวน์โหลดถึง 320,058 ดาวน์โหลด

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด ออทิสติก แอพพลิเคชั่น ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย, อังกฤษ และจีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod ดังนี้

  • สำหรับผู้ใช้ iPad ในระบบปฏิบัติการ iOS เพียงค้นหาคำว่า True Autistic หรือ Thai Autistic ใน App Store หรือ iTunes
    และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
  • สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod เพียงค้นหาคำว่า True Thai Autistic ใน Google Play Store และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออทิสติก แอพพลิเคชั่น ได้ที่ Innovation Center โทร. 02-699-6698 หรืออีเมล innovation_team@truecorp.co.th
 

 


      
Live Chat X