กลุ่มทรูร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย 

กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ครอบคลุมทั่วสถาบัน
มุ่งเสริมศักยภาพเทคโนโลยีด้านการสื่อสารให้กับนักศึกษา


 

กรุงเทพฯ 17 เมษายน 2557 – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี (ที่สองจากซ้าย) และ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ซ้าย) ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา (ที่สองจากขวา) และ นายนนท์ อิงคุทานนท์ ผู้จัดการทั่วไป (ขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสาร ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) เพิ่มคุณภาพสัญญาณพร้อมขยายพื้นที่ WiFi เพื่อให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกแห่งภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย WiFi by True Move H ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 


 


      
Live Chat X