ทรูเดินหน้าขยายเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญาเพิ่ม 500 แห่ง 

ทรู เดินหน้าขยายเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้
เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญาเพิ่ม 500 แห่ง
ผ่าน www.trueplookpanya.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม

 
  
 

กรุงเทพฯ 2 เมษายน 2557 – ทรู เดินหน้าสานต่อโครงการทรูปลูกปัญญา เพื่อสร้างสังคมและเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สู่โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ  เปิดรับสมัครโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อรับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญาประจำปี 2557 จำนวน 500 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนในพื้นห่างไกล ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้จากทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีสื่อสารและสื่อดิจิทัล ผ่านชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย

  • ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์, เครื่องรับโทรทัศน์สี LCD32  นิ้ว และตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้แดง) พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์ กว่า 50 ช่อง
  • สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ "ทรูคลิกไลฟ์" สำหรับชั้น อ.1 – ม.6 ประกอบด้วย CD การเรียนและคู่มือการสอนสำหรับคุณครู
  • “เกมพอเพียง” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง
  • แอร์การ์ด ทรูมูฟ เอช 3G+ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย พร้อมติดตั้งโปรแกรม White Net

โครง การทรูปลูกปัญญา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550-2556 ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 5,000 แห่ง โดยวางเป้าหมายให้ครบ 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศในอนาคต

โรงเรียน ที่สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 สามารถติดตามรายละเอียดและสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com ตั้งแต่วันที่นี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2615-9617-8 หรือ ทรูปลูกปัญญา Care Center โทร. 0-2725-2955 ผู้ใช้บริการ ทรูมูฟ เอช กด*9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) www.facebook.com/TruePlookpanyaProject
 

 


      
Live Chat X